Årets läger börjar onsdag 16 juli och avslutas söndag 20 juli (vecka 29). Sista anmälningsdag för att slippa extraavgift var 16 juni. Du kan fortfarande registrera dig! Dock behöver du:

  • Betala 150kr i förseningsavgift
  • Ta med dig pengar och betala kontant på lägret

Läs mer om själva lägret under praktisk information.

Lägeravgifter

Ålder Lägeravgift, inomhus Lägeravgift, eget tält Dygnsavgift
10-12 år 1200kr 350kr
13-17 år 1250kr 1090kr 350kr
18+ år 1250kr 1090kr 350kr
Ledare 1250kr + 600kr* 1090kr + 600kr*

Åldersgränser gäller födelseår, d.v.s. det kalenderår man fyller angiven ålder. Det går att flytta ner ett år om man vill, men man kan inte flytta uppåt.

* För ledare är lägeravgiften obligatorisk. Betalning för ledardagarna (måndag 14 juli och tisdag 15 juli) är frivilligt men uppskattas!

Förseningsavgift: 150kr.

Medföljande barn under 4 år betalar inget för mat och logi. Vi erbjuder inte barnpassning utan det får man ordna med själv.

Hör av dig till oss om du har frågor om anmälan eller avgifter!

Du kan läsa mer om själva lägret här!

Anmälan = Registering & Betalning

Du är inte anmäld förrän du har både registrerat dig och betalt. Om du registrerar dig efter den 16 juni ska du INTE betala nu, utan ta med dig förseningsavgift + lägeravgift kontant till lägret!

Betalning sker till BankGiro: 951-1049 (SPM), tydligt märkt med: ”MBT2014, deltagarens namn, födelseår”. Registrering och betalning ska göras senast den 16 juni för att slippa förseningsavgift. Vid sen anmälan skall avgiften samt förseningsavgiften betalas vid ankomst till lägret, kontant.

Att anmälan och betalning sker i tid före lägret, även för deltagande enstaka dagar, besparar oss mycket extra arbete.

I och med registrering anses lägerdeltagare och målsman godkänna lägrets regler.

Anmäl dig nu!