MBT 2015 börjar tisdag 14 juli och slutar söndag 19 juli (vecka 29). Sista anmälningsdag är 21 juni.

Lägeravgifter MBT 2015 till och med 31 maj

Ålder* Lägeravgift Dygnsavgift
10-12 år 1500kr 350kr/natt
13-17 år 1550kr 350kr/natt
18+ år 1550kr 350kr/natt
Ledare 1550kr + 650kr**

Lägeravgifter MBT 2015 efter 31 maj

ÅLDER* LÄGERAVGIFT DYGNSAVGIFT
10-12 år 1650kr 350kr/natt
13-17 år 1700kr 350kr/natt
18+ år 1700kr 350kr/natt

* Åldersgränser gäller födelseår, d.v.s. det kalenderår man fyller angiven ålder.
Det går att flytta ner ett år om man vill, men man kan inte flytta uppåt.

** För ledare är lägeravgiften obligatorisk. Betalning för ledardagarna (söndag 12 juli och måndag 13 juli) är frivilligt men uppskattas!

Deltagare och ledare som vill komma med barn är välkomna men ansvarar själva för barnpassning då det inte är ett familjeläger. Medföljande barn under 4 år betalar inget för mat och logi men ska ändå registreras.


Vi har tre nyheter angående betalning i år:

  • Vi har nytt BankGiro-nummer.
  • Vi tar ej emot kontanter.
  • Vi tar kort vid betalning på plats.

Betala gärna i god tid till vårt BankGiro. Vid sen betalning finns möjlighet att betala med kort vid ankomst.

BankGiro (nytt nummer): 817-7792 (Pingst fria församlingar i samverkan).
Märk din betalning med: "Förnamn Efternamn, födelseår".

I och med registrering anses lägerdeltagare och målsman godkänna lägrets regler.

Anmäl dig!