MissionärsBarnsTräffen vill:

  • …erbjuda en trygg miljö där missionärsbarn tillsammans med varandra och ledare får chans att se sina erfarenheter som en tillgång och få hjälp att sammanlänka sina olika världar.
  • …vara en mötesplats där missionärsbarn får vara som de är och där gemenskapen byggs mellan olika åldrar, kulturer, kyrkor och organisationer.
  • …uppmuntra missionärsbarn till att utvecklas som personer och växa i sin tro i gemenskap med andra och med Gud.
  • …ge utrymme för missionärsbarn att lära känna Jesus och att möta Gud i lovsång, bön och samtal. Vi vill skapa en plats där man kan vara ärlig och vara som man är inför Gud och uppmuntras i sin tro och i sina funderingar.
  • …finnas där för missionärsbarn som haft olika upplevelser genom åren och stödja dem på bästa sätt.
  • …vill vara ett stöd för missionärsbarn, föräldrar och församlingar i samband med utresa, tid utomlands och hemkomst.