Det finns inte så många böcker på svenska om Globala Nomader eller Third Culture Kids. Det finns en del skönlitteratur på svenska, men här kommer några tips på engelska böcker som kan hjälpa oss att förstå vad det innebär att vara Global Nomad, och hur föräldrar och organisationer kan förstå barnen och ge dom det stöd dom behöver.

Böcker

Third Culture Kids – Growing Up Among Worlds, av David Pollock och Ruth Van Reken, 1999
Den mest heltäckande boken om Third Culture Kids, med mycket bra information för föräldrar, organisationer och vuxna TCK
Third Culture Kids: A Gift to Care For, av Ulrika Ernvik, 2019
En bra bok skriven av ett svenskt missionärsbarn som även varit talare och själavårdare under flera år på MBT. Mycket bra information för TCKs, föräldrar och organisationer. Många av de övningar som diskuteras i boken har formats på MBT.
Families on the move, av Marion Knell, 2001
En bok med många bra tips om vad man kan göra som familj för att underlätta flyttandet och se allas behov.
Home keeps moving, av Heidi Sand-Hart, 2010
En berättelse av ett missionärsbarn om hennes flyttar mellan länder och världsdelar.
Raising Global Nomads, av Robin Pascoe, 2006
Bra bok för föräldrar.
Growing Up Global – Raising Children to Be At Home in the World, av Homa Sabet Tavangar, 2009
Många bra tips om hur man kan dra nytta av att vara Global Nomad
The Global Nomad´s Guide to University Transition, by Tina L.Quick, www.internationalfamilytransitions.com
Bra tips för tonåringar som kommer tillbaka till sitt passland. Ovärderlig för den som har barn som vill till USA efter gymnasiet.
Footsteps Around the World: Relocation Tips for Teens, by Beverly D.Roman, www.branchor.com

Tidningar

Det finns en fantastisk tidning om, för och av vuxna Third Culture Kids. Den heter Among worlds, kommer ut fyra gånger per år, och kan beställas från www.interactionintl.org. En bra present till ett missionärsbarn i tonåren eller en vuxen som vuwit upp som missionärsbarn.

Video

Det finns flera bra videoklipp om att vara TCK:

So Where’s Home? A Film About Third Culture Kid Identity
Gratis att se online
’Home?’- a self portrait by Thomas Maddens
Gratis att se online
Neither Here Nor There- a documentary about growing up in multiple cultural worlds
Går att beställa på http://neitherherenorthere-thefilm.com