MBT är ett årligt återkommande läger för missionärsbarn. Lägret äger rum på Drakudden v. 29 med talare, lovsångsteam, själavårdare och andra ledare som har erfarenhet av mission eller att vara missionärsbarn.

Lägret grundades 1984. Sedan dess har lägret återkommit årligen, men undantag för 2009 då lägret strukturerades om och flyttades från Viebäcks Folkhögskola till Hjälmargården.

Syfte

MissionärsBarnsTräffen vill…

  • erbjuda en trygg miljö där missionärsbarn tillsammans med varandra och ledare får chans att se sina erfarenheter som en tillgång och få hjälp att sammanlänka sina olika världar.
  • vara en mötesplats där missionärsbarn får vara som de är och där gemenskapen byggs mellan olika åldrar, kulturer, kyrkor och organisationer.
  • uppmuntra missionärsbarn till att utvecklas som personer och växa i sin tro i gemenskap med andra och med Gud.
  • ge utrymme för missionärsbarn att lära känna Jesus och att möta Gud i lovsång, bön och samtal. Vi vill skapa en plats där man kan vara ärlig och vara som man är inför Gud och uppmuntras i sin tro och i sina funderingar.
  • finnas där för missionärsbarn som haft olika upplevelser genom åren och stödja dem på bästa sätt.
  • vara ett stöd för missionärsbarn, föräldrar och församlingar i samband med utresa, tid utomlands och hemkomst.

Ta gärna del av vårt material om du vill veta mer om MBT och missionärsbarn. Vill du komma i kontakt med oss så skicka ett mail till ledning@mbt.se eller ring oss!

Stöd från organisationer


MBT tar emot missionärsbarn från alla svenska kristna missionsorganisationer. Idag står Pingst International, Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Svenska Alliansmissionen officiellt bakom lägret.