Omställningen i samband med återflytten har av David Pollock liknats vid en forsränning. En av förutsättningarna för att en sådan ska bli utan haverier är en stabil och säker flotte. Hela familjen måste ta del i byggandet av flotten, och detta sker främst då man bemödar sig om att göra avslutet på fältet så bra som möjligt.

Ett gott avslut har primärt fyra komponenter, enligt Pollock:

Förlåtelse/försoning: Man ser till att i möjligaste mån reda ut spända eller trasiga relationer. Detta bör göras medan man är på plats och kan mötas personligen. Försoning är inte alltid möjlig, då det inbegriper båda parter, men grunden för att man själv ska kunna förlåta och/eller själv bli förlåten kan läggas med Guds hjälp.

Bekräftelse: Man talar om för de personer man ska lämna hur man respekterar dem och uppskattar dem, hur mycket vänskapen, gemenskapen, samarbetet eller… betytt för mig själv/för familjen. Det gör gott och är stärkande både att ge och få uppskattning.

Farväl: Man tar medvetet adjö av människor, husdjur, platser och ägodelar, och man låter dem man lämnar ta farväl på sitt sätt. Fotograferar kanske, tar med små minnessaker… Alla känslor måste erkännas och uttryckas och bearbetas – i alla fall inför mig själv och Gud! När Paulus lämnade Efesus för att fara tillbaka till Jerusalem var det bön, omfamningar, gråt, kyssar… (Apg. 20).

Framtidstänk: – Dels vad gäller dem man tar farväl av: ”Vi håller kontakten”, ”Vi kommer tillbaka…”, ”Vi ber för er…”, ”Vi ses i himlen…”… – Men dessutom förbereder man sig mentalt på det som ligger framför. Man planerar, kontaktar folk hemma, försöker förbereda sig så mycket som möjligt tankemässigt och praktiskt. Här gäller det att vara realistisk – och samtidigt våga drömma!

Forsränningen underlättas ytterligare om man kan få till en eller ett par veckors semester på neutral plats mellan avresan och ankomsten. Man hinner då börja smälta och bearbeta det som varit i en avslappad miljö och förbereda sig för det som ligger framför. Flyget har visserligen underlättat resandet avsevärt, men ibland är man fortfarande kvar på fältet eller uppe i luften dagar och veckor efter det att man anlänt och även packat upp resväskorna. En semester förlänger resan.

Irma Emker, 2008, ur ”Att tänka på inför hemflytten”
irma.emker@telia.com